İlim

FARKEDER derneğimizin en önemli ayaklarından ve bizim de üzerinde yoğunlaştığımız konuların başında ilim gelmektedir.   Özellikle ve mümkün olduğunca çağdaş bilimin ışığı altında kadim kültürümüzden ve kutlu inancımızdan gelen tüm birikimlerimizi;  son zamanlarda çeşitli sebeplerden dolayı unutulmuş/unutturulmuş ilimlerimizi konunun erbabı âlimlerimizin de yardım ve desteği ile FARKINDALIK platformundaki yerine koymak niyetindeyiz.      
  1.  Derneğimizin ilim ayağı, bizim on yıllardır süren yoğun araştırmalarımız ve çalışmalarımızın semeresi olan ve rabbimizin ahir zamanda insanoğluna bahşettiği en değerli farkındalık saydığımız İlahi Farkındalık Sıfır Noktası Enerjisi (matrix)’in temelleri üzerine inşa edilmektedir.
  2. Sıfır Noktası Enerjisi Matrix in de temelini oluşturan Kuantum felsefesi ve tasavvuf; bizim yıllar önce fark ettiğimiz gibi İRFAN OKYANUSUNA AKAN İKİ ULU IRMAK olarak ufkumuzda hep birer rehber olacaktır.
  3.  Tasavvufu kesinlikle taassupla karıştırmadan, özellikle rehber olarak izlediğimiz İbn-ül Arabi ve Abdulkadir Geylani hazretlerinin yüksek farkındalığına ulaşmak ve onların morfik alanındaki bilgilerinden istifade etmek.
  4. Kuantum ve tasavvuf eksenli FARKINDALIĞIN aslında bilimsel olarak da bir değer olduğunu, bu “bilimselliği” tam olarak kavrayabilmemiz için bize dayatılan ve artık demode olan “klasik fiziğin ve Darwinist felsefenin” çok ötesinde gerçek bir AYDINLANMAYA ihtiyaç olduğunu idrak edip kabul etmemiz gerekmektedir.
  5. Bizce gelecek on, yüz ve belki de bin yılların ilmi/bilimi aslında/özünde aynı olan KUANTUM-TASAVVUF merkezinde gelişecek, insanoğlu tekâmülünü bu yolda tamamlayacaktır.