Yardımlaşma ve dayanışma

FARKEDER derneğimizin varlık sebeplerinden birisi olan adeta onun ruhunu teşkil eden misyonlarından biriside yardımlaşma ve dayanışmadır. Ülkemizde kurulan hemen hemen her derneğin böyle bir ulvi amacı vardır. Ancak biz bir avuç gönüllü kurucu üye kardeşlerimizle bir araya gelip de konuştuğumuzda ilk zikrettiğimiz husus yardımlaşma ve dayanışma olmuştur. Zira hepimizin bildiği gibi birçok ülkenin nüfusunun iki katına varan sığınmacı insanı bağrında barındıran necip bir milletin evladı olarak yardımlaşma ve dayanışma bizim ruhumuzda mevcut olan yüce bir haslettir.
  1. Derneğimiz belli bir bütçeye ulaştığında yukarıda arz ettiğimiz gibi öncelikle eğitim alanında ihtiyacı olan dar gelirli ailelerin çocukları başta olmak üzere yönetim kurulunca belirleyeceğimiz çerçevede eğitime katkı programları yapacağız.
  2. Derneğimizin genel misyonu istikametinde ve bütçemiz imkânları içinde en acil ihtiyaçlar başta olmak üzere yönetim kurulunca ve siz değerli üyelerimizin genel istek ve arzuları çerçevesince her türlü yardım faaliyetlerinde bulunacağız.