Kadına şiddet ile ilgili resmi yazışma

KADINA ŞİDDET VE ÖTESİ, KADIN CİNAYETLERİ
Sevgili dostlarım, Bildiğiniz gibi son zamanlarda ruhumuzu inciten, zihnimizde silinmez derin izler bırakan Emine BULUT cinayetine toplum olarak tanık olduk. Bu vahşiyatın ardından ben naçizane tabirle “Ayın görünmeyen yüzü” nü ifade ederek, NLP, ve bilinçaltı arketipleri konusunda bir uzman olarak bu cinnet, cinayet gibi korkunç hadiselerin önlenmesi ve çözümüne dönük kendimce bazı tespit ve tavsiyelerde bulunmuştum.
Bilahare gelişen durumlar ve yapılan görüşmeler neticesinde biz FARKEDER DERNEĞİ olarak resmen bu konuya dâhil olup sosyal bir sorumluluk almaya karar verdik. Konu ile ilgili olarak, derneğimizin tüzüğünde de yer alan konularda sosyal bir sorumluluk almaya hazır olduğumuzu, yetişmiş elemanlarımızla özellikle aile içi iletişim başta olmak üzere ailenin birlik ve bütünlüğüne zarar veren her türlü uyumsuzlukların çözümüne ve kişilerin rehabilitasyonlarına katkıda bulunacağımız ifade etmiştik.
İlgili kurumlara ve Bakanlıklara yazdığımız resmi yazımız 02.09.2019 tarihinde gönderildi. Cevapları bekliyoruz. 
Bilgilerinize arz olunur.
                                                                                                                                                    Bayram ERSOY
                                                                                                                                       Farkeder Derneği Yön.Krl.Başkanı

 
Resmi yazı örneği aşağıdadır:


 
FARKINDALIK, İLİM, KÜLTÜR, EĞİTİM, YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA
 DERNEĞİ
 
 
Sayı     :  3                                                                                                                    02.09.2019
Konu  : Kadına şiddet
 
 
TC. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI’NA
                                                                                                                  ANKARA
 
 
Farkeder Derneği olarak, son günlerde gündemimizi meşgul eden ve Millet olarak bizi derin acılara gark eden Emine BULUT cinayetinden duyduğumuz acıyı ifade eder,  merhumeye ve bugüne kadar öldürülen tüm kadınlara Allah’tan rahmet dileriz.
 
Genel olarak hukuk literatürümüzde “kadına şiddet- kadın cinayetleri” gibi başlıklar altında anılan cinnet ve cinayetlerin son bulması temennisi ile Farkeder Derneği olarak bilinen ve düşünülen tüm yöntem ve yaklaşımlardan farklı olarak, bu insanların rehabilitasyonlarında görev almak ve derneğimizin tüzüğünde yer alan ve bizim varlık sebebimiz olan konularda; eğitim, seminer, konferans hatta bire bir çalışmalarla bu insanlarımıza yardımcı olmak istiyoruz.
 
Farkeder Derneği olarak, yetişmiş NLP uzmanı elemanlarımızla başta bilinçaltı yazılımı esas olmak üzere, aile içi iletişim, öfke kontrolü, stres yönetimi gibi konularda, Ankara ilinde, sizin uygun gördüğünüz yer ve zamanda eğitim, seminer ve konferanslar vererek insanlarımızı bilinçlendirmek ve bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Böylece özellikle eşler arasındaki sorunların çözümüne katkıda bulunmak, ailenin birliğini ve bütünlüğünü sağlayıcı eğitimler vermek, gerekirse sorunlu eşlerin rehabilitasyonunda bire bir etkin çalışmalar yapmak istiyoruz.  
 
Bilgi ve gereğini saygılarımızla arz ederiz.  02.09.2019
 
 
Ek:
  1. Derneğin amacı, çalışma konuları ve faaliyet alanını gösteren dernek tüzüğünün ilgili kısımları
                                          
           
                                                                                                                                            Bayram ERSOY
                                                                                                                           Farkeder Derneği Yönetim Krl. Bşk.